Εξειδικευμένες Λύσεις Solutions

Νοσοκομεία

Χάρις στην πολύχρονη πείρα μας σε τεχνολογίες κενού είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές κενού σε νοσοκομεία: κέντρα κενού, μεμονωμένες αντλίες κενού, αναρροφήσεις, εφαρμογές σε θαλάμους αποστείρωσης. Παρέχουμε σέρβις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και νέα μηχανήματα.

 

Στα υψηλών απαιτήσεων δίκτυα νερού, π.χ. για μονάδες τεχνητού νεφρού, όπου το νερό πρέπει να είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών, αλλά και χημικών, παρέχουμε υψηλής ποιότητας συσκευές φίλτρανσης και απολύμανσης UV.

 

Τέλος, οι βιολογικοί καθαρισμοί των νοσοκομειακών μονάδων μπορούν νασ εξοπλισθούν με φυσητήρες και διαχύτες από την γκάμα μας.

 

Ανάμεσα στα προιόντα μας ενδιαφέρουν τα νοσοκομεία τα παρακάτω: