Εξειδικευμένες Λύσεις Solutions

Καταστήματα Υδραυλικού & Τεχνικού Εξοπλισμού

Τα καταστήματα υδραυλικών εξοπλισμών, ψύξης θέρμανσης, επεξεργασίας νερού πόσιμου και πισίνας και υποστήριξης μικρών βιολογικών καθαρισμών μπορούν να προμηθεύονται από την εταιρεία μας σε τιμές χονδρικής και χωρίς την ανάγκη διατήρησης στοκ, με άμεσους χρόνους παράδοσης και στήριξη σε αναλώσιμα και ανταλλακτικά: