Πισίνες-Spa

Φίλτρα Σίτας Βιομηχανικά

Για φίλτρανση και προστασία χωρίς αναλώσιμα

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Οικονομική λύση
  • Δεν απαιτούν αναλώσιμα
  • Εύκολη συντήρηση
  • Με εύκολα αποσπώμενο καλάθι
  • Απλά μηχανικά ή πλήρως αυτοματοποιημένα (αυτοκαθαριζόμενα) μοντέλα
  • Στόμια έως DN500
  • Υλικό κατασκευής ανάλογα με το αντλούμενο ρευστό
  • Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης σωματιδίων
  • Μικρή απώλεια πίεσης