Πισίνες-Spa

Αντλίες Δοσομετρικές διαφράγματος

Απλότητα & αξιοπιστία στη δοσομέτρηση

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Με διάφραγμα από PTFE & έμβολο
  • Παροχή έως 350 l/h, πίεση έως 12 bar
  • Ακρίβεια δοσομέτρησης  ± 1%
  • Θερμοκρασία έως 100οC
  • Ρύθμιση παροχής 10-100%