Διαχείριση Λάσπης και Χημικών

Δοσομέτρηση Χύδην Υλικών από Σιλό

Η βέλτιση λύση για αξιόπιστη δοσομέτρηση

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Εύκολη προσαρμογή σε σιλό οποιουδήποτε μεγέθους
  • Ανάδευση υλικού στον κώνο με στροφείο ειδικής σχεδίασης
  • Σταθερή πλήρωση του δοσομετρικού κοχλία
  • Ακρίβεια στη δοσομέτρηση
  • Μεταφορά υλικού σε μεγάλες αποστάσεις με συνδυασμό κοχλιών
  • Χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας