Διαχείριση Λάσπης και Χημικών

Αναμείκτες/Αντλίες Ασβεστοποίησης Ιλύος

Ανάμειξη & άντληση αφυδατωμένης λάσπης σε μια ενιαία λύση

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Παροχή έως 30 m3/h
 • Υπερπίεση έως 24 bar
 • Θερμοκρασία ρευστού έως 80°C
 • Μήκος χοάνης έως 3 m
 • Εύκολη προσαρμογή κάτω από ταινιοφιλτρόπρεσσα ή φυγόκεντρο αφυδάτωσης
 • Διπλά πτερύγια ανάμειξης και προωθητικός κοχλίας πριν τη βαθμίδα άντλησης
 • Αποτελεσματική ανάδευση του μείγματος ιλύος-ασβέστη\
 • Διαρκής ανίχνευση της στάθμης στη χοάνη μέσω αισθητήρα υπερήχων
 • Αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την ποσότητα εισερχομένης λάσπης
 • Αυτόματη ρύθμιση της ποσότητας ασβέστη ανάλογα με την παροχή του αναμείκτη/αντλίας
 • Βαθμίδα άντλησης προοδευτικής κοιλότητος με ικανότητα άντλησης σε αποστάσεις έως >100m
 • Κειστά συστήματα μεταφοράς ιλύος, αποφυγή ταινιοδρόμων, κοχλιών
 • Καμμία περιβαλλοντική επιβάρυνση χάρις στο κλειστό σύστημα
 •