Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Διαχύτες Αερισμού Λυμάτων Inox Χονδρής Φυσαλίδας

Για αποτελεσματική ανάδευση και ανάμειξη

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Ανοξείδωτος διαχύτης AISI 316 με οπές δημιουργίας χονδρών φυσαλίδων
  • Τύπος 12'':  παροχή έως 51 Νm³/h
  • Τύπος 24'':  παροχή έως 93 Νm³/h
  • Δοκιμασμένος σχεδιασμός
  • Με ανοικτό ή κλειστό κάτω μέρος
  • Σχεδίαση που αποτρέπει εμφράξεις όταν είναι εκτός λειτουργίας
  • Εξαιρετική κατανομή χονδρής φυσαλίδας
  • Μεγάλη παροχή αέρα με καλή μεταφορά οξυγόνου
  • Απεριόριστη διάρκεια ζωής