Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Σχάρες

Αποδοτικός εξοπλισμός για το μηχανικό διαχωρισμό στερεών

Γενικά χαρακτηριστικά

 

 

 

 

 • Βαθμιδωτές λεπτοεσχάρες (step screens) Rotoscreen RS, DS και Monoscreen RSM 
 • Διάκενα 0.5-6mm, πλάτος καναλιού έως 2m,  ύψος απόρριψης έως 5m
 • Λίγα κινούμενα μέρη, κίνηση ΄με ή χωρίς αλυσίδα
 • Υψηλής ποιότητας φινίρισμα, όλη η κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 
 • Λεπτοεσχάρα τυμπάνου  MCS,  με σχισμές ή διάτρηση έως <3mm
 • Με ενσωματωμένο συμπιεστή εσχαρισμάτων
 • Χονδροεσχάρες ή λεπτοεσχάρες με ράβδους τύπου MRS
 • Διάκενα 5-50mm, πλάτος καναλιού έως 3m,  ύψος απόρριψης έως 10m
 • Σχάρα με κινούμενη ταινία με διάτρηση 2 έως 12mm, πλάτος καναλιού έως 3m,  ολικό μήκος έως 11m
 • Αυτόματης λειτουργίας
 • Από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Κλειστή κατασκευή, συνδέεται με σύστημα απόσμησης
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε διάσταση καναλιού