Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Πλυντηρίδες/Διαχωριστές Άμμου

Αποτελεσματικός διαχωρισμός και πλύση άμμου από αμμοκράτες

Γενικά χαρακτηριστικά