Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Κόμπακτ Συστήματα Προεπεξεργασίας

Ολοκληρωμένη μηχανική προεπεξεργασία σε μονάδες αστικών και βιομηχανικών λυμάτων

Γενικά χαρακτηριστικά