Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Επεξεργασία Εσχαρισμάτων

Για την αποτελεσματική πλύση και αφυδάτωση των εσχαρισμάτων

Γενικά χαρακτηριστικά