Διαχείριση Βιοαερίου

Εξοπλισμός Χωνευτή Αναερόβιας Χώνευσης Ιλύος

Όλος ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός για τους αναερόβιους χωνευτές αστικών λυμάτων

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Όγκος χωνευτή έως > 10000 m3
  • Από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316 ή εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα
  • Προσαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο χωνευτή
  • Προσαρμογή στις διαστάσεις σχεδιασμού της εκάστοτε εγκατάστασης