Διαχείριση Βιοαερίου

Συμπιεστές Υγρού Δακτυλίου Βιοαερίου

Ο συμπιεστής με τα ιδανικά χαρακτηριστικά για λειτουργία σε εκρηκτικό και διαβρωτικό περιβάλλον

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Με υγρό δακτύλιο νερού
  • Παροχή έως 4000m³/h
  • Υπερπίεση έως 3bar
  • Το υγρό λειτουργίας στεγανώνει τους χώρους συμπίεσης, λιπαίνει και ψύχει
  • Η παρουσία νερού συμβάλει στην αντιεκρηκτική προστασία
  • Αθόρυβοι, χαμηλής θερμοκρασίας
  • Με απλό ή διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη
  • Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
  • Αντιεκρηκτική σχεδίαση και πιστοποίηση ΑΤΕΧ