Διαχείριση Βιοαερίου

Συμπιεστές Πτερυγιοφόροι Βιοαερίου

Για την συμπίεση του βιοαερίου και άλλων βιομηχανικών αερίων

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Πτερυγιοφόροι ελαιολίπαντοι με ολισθαίνοντα πτερύγια
 • Αερόψυκτοι:
  • Παροχή έως 600m³/h
  • Υπερπίεση έως  2,5bar
 • Υδρόψυκτοι:
  • Παροχή έως 6000m³/h
  • Υπερπίεση έως  4bar
 • Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
 • Σταθερή παροχή στην έξοδο χωρίς παλμούς
 • Απουσία κραδασμών