Διαχείριση Βιοαερίου

Πυρσοί Καύσης Βιοαερίου Βιολογικού & Βιομηχανίας

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Παροχή έως 10000 Νm3/h
  • Θερμοκρασία καύσης 850-1200 οC
  • Καύση σε κλειστό θάλαμο
  • Δυνατότητα κατασκευής μονάδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της εγκατάστασης
  • Συμμόρφωση με τις αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών αερίων