Διαχείριση Βιοαερίου

Πυρσοί και Ολοκληρωμένοι Σταθμοί Άντλησης & Καύσης Βιοαερίου ΧΥΤΑ

Kαύση & αξιοποίηση βιοαερίου σε Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων με την εγγύηση ποιότητας Hofstetter

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Παροχή έως 3000 Νm3/h
  • Θερμοκρασία καύσης 1000-1200 οC
  • Καύση σε κλειστό θάλαμο & υψηλές θερμοκρασίες
  • Συμμόρφωση με τις αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών αερίων
  • Σχεδιασμός για συνεργασία με συστήματα συμπαραγωγής ενεργειας
  • Δυνατότητα κατασκευής μονάδων απεριορίστης παροχής, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της εγκατάστασης