Διαχείριση Βιοαερίου

Συγκροτήματα Λοβοειδών Φυσητήρων Βιοαερίου

Ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές βιοαερίου

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Αντιεκρηκτικού τύπου, πιστοποιημένα σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EC (ΑΤΕΧ)
  • Παροχή έως 2850m³/h
  • Υπερπίεση έως 1000mbar
  • Διαφορική πίεση 100 έως 1000mbar
  • Με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων ROBOX
  • Πιστοποιημένα σε δοκιμή πιέσεως 12bar για αντιεκρηκτική ασφάλεια