Διαχείριση Βιοαερίου

Εξοπλισμός Δικτύων Βιοαερίου Αναερόβιας Χώνευσης Ιλύος

Όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας, φίλτρανσης & καύσης για το δίκτυο βιοαερίου από τους αναερόβιους χωνευτές

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Όγκος χωνευτή έως > 10000 m3
  • Παροχή αερίου έως 1600 Νm³/h
  • Από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316 ή εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα