Φίλτρανση/Διαχωρισμός

Οικιακά και Επαγγελματικά Φίλτρα Πόσιμου Νερού

Φίλτρα ποιότητας για κάθε οικιακή και επαγγελματική εφαρμογή

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Ολοκληρωμένη σειρά για πλήθος απαιτήσεων
  • Παροχή έως 36m³/h
  • Στόμια έως 2''Α
  • Για φυσίγγια φίλτρανσης μήκους έως 40"
  • Πλαστικά ή ανοξείδωτα
  • Φυσίγγια συμβατά για άλλα φυσίγγια της αγοράς
  • Διόρθωση γεύσης και οσμών με ενεργό άνθρακα
  • Συστήματα φίλτρανσης με αντίστροφη όσμωση