Βιομηχανίας/Ναυτιλίας/ΑΠΕ

Φίλτρα Ανεμογεννητριών

Μεγαλύτερη Ασφάλεια και Απόδοση στον Άνεμο

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Τεχνολογική υπεροχή
  • Καινοτόμες τεχνολογίες φίλτρανσης για χερσαίες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις
  • Αξιοπιστία και λειτουργική ασφάλεια
  • Αυξημένη αποδοτικότητα
  • Αντοχή κάτω από τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες
  • Για θερμοκρασίες απο -40°C έως +120°C
  • Αραιότερα service και μικρότερα λειτουργικά κόστη
  • Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός και βάρος
  • Μικρή απώλεια πίεσης
  • Καθαρότητα λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με ISO 4406