Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Σχεδιασµός νέας γενιάς µε µία βαθµίδα
  • Παροχή έως 4000m³/h
  • Ελάχιστη απόλυτη πίεση αναρρόφησης 33mbar (κενό 97%)
  • Λειτουργούν µε νερό ή άλλο υγρό ανάλογα µε την εφαρµογή
  • Χυτοσιδηρή ή ανοξείδωτη κατασκευή
  • Απλή εγκατάσταση
  • Αθόρυβη λειτουργία, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
  • Μικρός αριθµός ανταλλακτικών, ευκολία στο service
  • Αναρρόφηση ατµών και υγρών
  • Ανοχή σε αναρρόφηση ρύπων