Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

UV Αστικών Αποβλήτων Κλειστού Θαλάμου

Για την απολύμανση των επεξεργασμένων αποβλήτων με σκοπό  την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την επανάχρησή τους

 

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Διακριβωμένα για επεξεργασμένα απόβλητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο NWRI
 • Λυχνίες αμαλγάματος χαµηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
 • Παροχή έως >2000 m³/h
 • Ισχύς λυχνιών έως 36kW
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
 • Αποδοτική λειτουργία σε μεγάλο εύρος διαπερατότητας UVT
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής λυχνιών
 • Compact σχεδιασμός με  μικρές απαιτήσεις χώρου
 • Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
 • Αισθητήρας επιτήρησης της έντασης της ακτινοβολίας UV
 • Απομακρυσμένη λειτουργία και παρακολούθηση του συστήματος
 • Προαιρετικά αυτόματο σύστημα καθαρισμού λυχνιών
 • Δυνατότητα χημικού καθαρισμού λυχνιών εκτός γραμμής (off-line)