Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

Φίλτρα Δίσκων και Τυμπάνου

 Για φίλτρανση νερού, λυμάτων και εφαρμογές επανάχρησης νερού 

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Τεχνολογικά προηγμένος σχεδιασμός , υψηλές επιδόσεις φίλτρανσης 
  • Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011 περί επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση σε συνδυασμό με απολύμανση  UV
  • Ενεργή επιφάνεια φίλτρανσης έως 200 m2 ανά φίλτρο
  • Επιλεκτικότητα μέσου φίλτρανσης 10 & 20μm ή μεγαλύτερη
  • Πλαίσιο φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Εύκολη αντικατάσταση κασσέτας ή πλαισίου φίλτρανσης
  • Λειτουργούν με φυσική ροή με βαρύτητα
  • Αυτόματη λειτουργία, καθαρισμός με αντίστροφη πλύση 
  • Αυτοδύναμα φίλτρα σε ανοξείδωτη δεξαμενή ή για τοποθέτηση σε κανάλια από σκυρόδεμα