Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

Φίλτρα Άμμου Παλινδρομικής Γέφυρας

Καθαρό νερό στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Παροχή έως 1080 m3/h
  • Απομάκρυνση στερεών έως 90%
  • Μείωση BOD έως 90%
  • Καθαρισμός των κελιών χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του φιλτρου
  • Σε μεταλλική δεξαμενή ή σε δεξαμενή από σκυρόδεμα
  • Προσαρμογή του μεγέθους σε υπάρχουσες δεξαμενές