Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

Φίλτρα Άμμου Συνεχούς Λειτουργίας

Συνεχής φίλτρανση νερού & λυμάτων για πόσιμο νερό και εφαρμογές επανάχρησης

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Αδιάκοπη φίλτρανση, που κάνει τη διαφορά σε σχέση με άλλα φιλτρα
 • Διαχειρίζονται υψηλή συγκέντρωση στερεών, χωρίς την ανάγκη προφίλτρανσης
 • Βαθειά κλίνη φίλτρανσης με εξαιρετική ποιότητα εκροής
 • Η κροκκίδωση, αν απαιτείται, λαμβάνει χώρα στη δεξαμενή του φίλτρου, δεν απαιτείται ιδιαίτερη δεξαμενή κροκκίδωσης
 • Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011 περί επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και για αστική και περιαστική χρήση σε συνδυασμό με απολύμανση  UV
 • Μικρές απώλειες πίεσης
 • Μικρή κατανάλωση ενέργειας
 • Δεν απαιτούνται αντλίες αντίστροφης πλύσης, δεξαμενές αποθήκευσης νερού πλύσης, αυτόματες βαλβίδες
 • Χωρίς κινούμενα μέρη, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και επιτήρησης
 • Αυτόματη λειτουργία, καθαρισμός με αντίστροφη πλύση, χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας  
 • Σε μορφή αυτοστήρικτων φίλτρων με ανοξείδωτη δεξαμενή ή σε συστοιχίες σε δεξαμενές από σκυρόδεμα