Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

UV Αστικών Αποβλήτων Ανοικτού Καναλιού

Η πληρέστερη και πλέον εξελιγμένη σειρά UV ανοικτού καναλιού 

Γενικά χαρακτηριστικά

 

 • UV3000Plus, τα δημοφιλέστερα για βιολογικούς πόλεων: 
  • Λυχνίες αμαλγάματος χαμηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
  • Παροχή έως 10000 m³/h
  • Αυτόματο χημικομηχανικό σύστημα καθαρισμού
  • Πιστοποιημένη από ανεξάρτητους φορείς δόση Bioassay, απόδοση λυχνίας 98% στο τέλος ζωής  (12000 ώρες) και απόδοση συστήματος καθαρισμού 95-100% βάσει οδηγιών NWRI
 • UV3000PTP & 3000B για μικρές μονάδες και απομακρυσμένες κοινότητες: 
  • Λυχνίες υδραργύρου χαμηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
  • Παροχή έως 2000 m³/h
  • Ανοξείδωτο κανάλι ή κανάλι από σκυρόδεμα
  • Φιλικός σχεδιασμός για τον χρήστη και το συντηρητή
  • Εύκολη μετασκευή υφιστάμενων δεξαμενών χλωρίωσης σε UV
 • UV4000Plus για σημαντική οικονομία χώρου σε πολύ μεγάλες παροχές νερου: 
  • Λυχνίες μέσης πίεσης, μεγάλης ισχύος 
  • Παροχή από 2000 m³/h έως 40000 m³/h
  • Χημικομηχανικό σύστημα καθαρισμού των λυχνιών
 • Τοποθετούνται σε κανάλια από σκυρόδεμα, ροής με βαρύτητα, είναι αυτοματοποιημένα & επεκτάσιμα και έχουν διακριβωμένη απόδοση