Διαχείριση/Ασβεστοποίηση Αφυδατωμένης Ιλύος

Δοσομέτρηση Χύδην Υλικών από Big-Bags

Το πλέον εύχρηστο σύστημα εκκένωσης μεγασάκων και δοσομέτρησης χύδην υλικών με ακρίβεια

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Για διαφορετικά μεγέθη Big-Bag έως 2 m3
  • Εϋκολη προσαρμογή σάκου μεσω περονοφόρου οχήματος ή αλλου ανυψωτικού
  • Κυλινδρικό δοχείο ενδιάμεσης αποθήκευσης με ανοιγόμενη θύρα
  • Αισθητήρας στάθμης για τον έλεγχο της δόνησης
  • Κοχλίας δοσομέτρησης με διάταξη προστασίας από μπλοκάρισμα
  • Δυνατότητα χρήσης δύο συστημάτων για συνεχή και αυτοματοποιημένη λειτουργία