Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Συλλογή & Καύση Βιοαερίου

 

Στην υγειονοµική ταφή απορριµµάτων, από την αποσύνθεση παράγεται βιοαέριο, που µολύνει την ατµόσφαιρα και αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιών. Το βιοαέριο περιέχει σε μεγάλο ποσοστό µεθάνιο, που ως γνωστό επιδεινώνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου και πρέπει να συλλεγεί και να καεί πριν διαφύγει στη ατµόσφαιρα.

Το βιοαέριο συλλέγεται με τη βοήθεια ειδικών σταθμών άντλησης και καίγεται σε πυρσούς εξελιγμένης τεχνολογίας με τους χαμηλώτερους δυνατούς ρύπους.

 

 

Παράλληλα το βιοαέριο αποτελεί πολύτιμη πηγή ενέργειας και μπορεί να προωθηθεί με τη βοήθεια φυσητήρων ή boosters σε μηχανές ηλεκτροπαραγωγής

 

περισσότερα ...