Βιολογικός Καθαρισμός

Αερισμός Λυμάτων/Δευτεροβάθμια Επεξεργασία

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία, είναι η καρδιά κάθε βιολογικού και περιλαμβάνει τον αερισμό των λυμάτων και την καθίζηση της λάσπης.

Τα λύματα οξυγονώνονται με υποβρύχια διάχυση ή με επιφανειακούς αεριστήρες και στη συνέχεια οδηγούνται στη δευτεροβάθμια καθίζηση. Εκεί, μετά από την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου παραμονής, η λάσπη καθιζάνει και επιστρέφει με ειδικές αντλίες πίσω στον αερισμό.

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη συστήματα αερισμού με διάχυση που περιλαμβάνουν τους φυσητήρες, τη σχεδίαση των σωληνώσεων προσαγωγής αέρα, τους διαχύτες, την σχεδίαση, προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος σωληνώσεων και στηρίξεων στο πυθμένα της δεξαμενής αερισμού.

Επίσης παρέχουμε κάθε απαραίτητη συμβουλή για την αναβάθμιση και ανακαίνιση υπαρχόντων συστημάτων αερισμού

  περισσότερα ...