Εταιρεία

Γενικοί Όροι Συνεργασίας και Εγγυήσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

·    Η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο  του αγοραστή.
·    Οποιαδήποτε παράπονα για τυχόν ελαττωματικότητα του εμπορεύματος ή ελλείψεις, πρέπει να γνωστοποιούνται στον πωλητή το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του.
·    Μέχρι την πλήρη εξόφληση τοις μετρητοίς της αξίας του εμπορεύματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η κυριότητα του εμπορεύματος παραμένει στον πωλητή.
·    Για κάθε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ


·    Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτεται από τη σύμβαση που υπογράφεται κατά την παραγγελία και σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των 12  μηνών από την παράδοση του προϊόντος.
·    Ανάλογα με το προϊόν ακολουθείται η ειδικότερη πολιτική εγγυήσεων του κατασκευαστή.