Εταιρεία

Ιστορία

25 χρόνια ιστορία

 

 

 • 1991: Ίδρυση της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. από τον  Άγι Φ. Μίχο, Δρ. Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με αντικείμενο την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και αντιπροσωπευόμενους οίκους τις Robuschi, Bellin, Ecoplants, Mapro, PVR (σήμερα Agilent Technologies), Victor

 

 • 1992: Ταχεία διείσδυση της εταιρείας στο χώρο των έργων βιολογικών καθαρισμών και αναγνώριση σαν ένας από τους βασικούς προμηθευτές εξοπλισμού

 

 • 1994: Δημιουργία γραφείου πωλήσεων και τμήματος υποστήριξης πελατών Βορείου Ελλάδος, αντιπροσώπευση  Amafilter

 

 • 1996: Aντιπροσώπευση Spaans Babcock

 

 • 1997: Δημιουργία τμήματος Service με προσωπικό της εταιρείας εκπαιδευμένο από τις κατασκευάστριες εταιρείες, αντιπροσώπευση PCM

 

 • 1998: Aντιπροσώπευση Supratec

 

 • 1999: Aντιπροσώπευση Koerting, Hofstetter και  Trojan Technologies

 

 • 2002: Ίδρυση υποκαταστήματος Ταύρου

 

 • 2006: Πλήρης μηχανογράφηση του πληροφορικού συστήματος προσφορών και παραγγελιοληψίας

 

 • 2007: Έναρξη προγράμματος επενδύσεων και εκσυγχρονισμού των υποδομών της επιχείρησης στην οργάνωση γραφείου και service και στο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης και δικτυακού τόπου

 

 • 2008: Έναρξη συνεργασίας με την εξαγορασθείσα Αquafine από την Trojan Technologies και την Sodimate

 

 • 2009: Ολοκλήρωση προγράμματος εκσυγχρονισμού, δημιουργία του παρόντος νέου δικτυακού τόπου

 

 • 2009: Έναρξη συνεργασίας με την Viqua της Trojan Technologies

 

 • 2011: Αντιπροσώπευση της Weise Water Systems, μετέπειτα Newterra GmbH στον τομέα των μεμβρανών υπερδιήθησης

 

 • 2012: Αντιπροσώπευση της Nordic Water Products

 

 • 2015: Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2008 από την Bureau Veritas Certification HOLDING SAS