Βιολογικός Καθαρισμός

Τριτοβάθμια Επεξεργασία/Επανάχρηση Νερού

Τα επεξεργασμένα απόβλητα μετά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία απορρίπτονται στο περιβάλλον, αφού απολυμανθούν. Η απολύμανση με χλώριο έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη στο περιβάλλον βλαπτικών χλωροπαραγώγων. Σε αντίθεση με το χλώριο, η ακτινοβολία UV είναι μία απόλυτα ασφαλής και φυσική μέθοδος, χωρίς την πρόσδοση χημικών και χωρίς βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μπορεί να εφαρμοσθεί απευθείας σε δευτεροβάθμια λύματα, αλλά για καλύτερη ποιότητα εκροής και ιδίως για επανάχρηση του νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση συνιστάται φίίλτρανση πριν την απολύμανση UV. Κατά περίπτωση μπορεί να προηγηθεί της φίλτρανσης και κροκκίδωση.

 

 περισσότερα ...