Βιολογικός Καθαρισμός

Διαχείριση/Ασβεστοποίηση Αφυδατωμένης Ιλύος

Μετά την αφυδάτωσή της σε ταινιοφιλτρόπρεσσες ή φυγοκέντρους, η λάσπη, περιεκτικότητας 15-30% σε στερεά, πρέπει μεταφερθεί στο χώρο αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων λύσεων, η πλέον καθαρή λύση για το περιβάλλον και για μήκη μεταφοράς από 5 έως άνω των 100μ είναι η άντληση μέσα από κλειστές σωληνογραμμές με τη βοήθεια ειδικών αντλιών.

Μεταξύ των τεχνολογικά διαθέσιμων μεθόδων υγιεινοποίησης, η ασβεστοποίηση της ιλύος, δηλαδή η ανάμειξή της με ασβέστη έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά την υγιεινοποίηση, αλλά και την μορφή του τελικού προιόντος για γεωργική χρήση, εδαφικές εφαρμογές ή διάθεση σε ΧΥΤΑ, με συγκριτικά πολύ χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας.

Ένα σύστημα ασβεστοποίησης αποτελείται τυπικά από το τμήμα διαχείρισης και δοσομέτρησης του ξηρού ασβέστη και το τμήμα ανάμειξης του ασβέστη με την αφυδατωμένη λάσπη και άντλησης του προιόντος στον χώρο αποθήκευσης

περισσότερα ...