Βιολογικός Καθαρισμός

Αναερόβια Χώνευση Λάσπης/Διαχείριση Βιοαερίου

Ανάλογα με το μέγεθος του έργου, την ποσότητα της λάσπης προς επεξεργασία και το βιολογικό της φορτίο, η μέθοδος της αναερόβιας χώνευσης προκρίνεται συχνά για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία της λάσπης, αλλά και για την παραγωγή βιοαερίου με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίησή του.

 

 περισσότερα ...