Βιολογικός Καθαρισμός

Προεπεξεργασία Λυμάτων

Η προεπεξεργασία ή πρωτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων είναι το απαραίτητο αρχικό στάδιο κάθε βιολογικού καθαρισμού.

Κατά τη φάση αυτή τα λύματα ανυψώνονται, ώστε να διαθέτουν την απαραίτητη στάθμη για να προωθηθούν με βαρύτητα σε όλα τα στάδια που ακολουθούν και απαλλάσσονται με εσχάρωση από σκουπίδια και άλλα ανεπιθύμητα στερεά. Επίσης απομακρύνεται η άμμος και τα λίπη, που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα για την καλή λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας που ακολουθεί στη συνέχεια. Ακολουθεί κατά περίπτωση πρωτοβάθμια καθίζηση.

 

περισσότερα ...