Επεξεργασία Νερού

Απολύμανση UV

Η απολύμανση πόσιμου νερού με ακτινοβολία UV αποτελεί σήμερα την πλέον ασφαλή για την υγεία τεχνολογία σε συνδυασμό με άλλες χρησιμοποιούμενες σήμερα τεχνολογίες.

Διατίθενται συσκευές UV κλίμακος οικιακής και μικρών καταναλωτών, πιστοποιημένες από επίσημους φορείς ή μη, πιστοποιημένες συσκευές για μεσαίες παροχές αστικού ποσίμου νερού και συσκευές μέσης πίεσης για πολύ μεγάλα δίκτυα ποσίμου νερού.

 

 

περισσότερα ...