Επεξεργασία Νερού

Φίλτρανση - Διήθηση

Παρέχονται λύσεις φίλτρανσης μικρής κλίμακος με φίλτρα τύπου σάκκου ή φυσιγγίου. Σε μεγαλύτερες παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόματα φίλτρα βαρύτητας με κλίνη άμμου, αυτοκαθαριζόμενα με αντίστροφη πλύση με νερό.

Άλλοι τύποι φίλτρων άμμου χρησιμοποιούν αέρα προερχόμενο από φυσητήρες που προμηθεύει η εταιρεία μας για την αντίστροφη πλύση. Η χρήση πολύ μεγάλης παροχής φυσητήρων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε μεγάλες κλίνες διύλισης ποσίμου νερού πόλεων. Οι ίδιοι φυσητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν αναρροφητήρες για την εκκένωση της άμμου κατά την συντήρηση