Αποχέτευση λυμάτων

Αναρρόφηση Λυμάτων σε Βυτία

Για την συλλογή των λυμάτων από στεγανούς βόθρους και την μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων χρησιμοποιούνται βυτιοφόρα οχήματα, που αναρροφούν τα λύματα με τη βοήθεια αντλιών κενού.

Η εταιρεία μας με την μακρά εμπειρεία της στις εφαρμογές κενού, προμηθεύει τις απαιτούμενες αντλίες κενού και παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τη διαστασιολόγηση, υπολογισμό χρόνου πλήρωσης και την εγκατάσταση και λήψη της κίνησης από τον κινητήρα του οχήματος.

 

 

περισσότερα ...