Αποχέτευση λυμάτων

Αποχέτευση υπο Κενό

Η εταιρεία μας προμηθεύει κεντρικά συστήματα αντλιών κενού για δίκτυα αποχέτευσης υπό κενό. Τα κέντρα κενού εξοπλίζονται κατά κανόνα με αντλίες κενού πτερυγιοφόρες ελαιολίπαντες, αλλά και με υγρού δακτυλίου, είναι τελείως αυτόματα και περιλαμβάνουν τις απαραίτητες παγίδες υγρασίας με φίλτρα και αεροφυλάκιο κενού.

 περισσότερα ...