Αποχέτευση λυμάτων

Αντλιοστάσια Λυμάτων

Τα λύματα συλλέγονται σε δίκτυα αποχέτευσης και κατά κανόνα οδηγούνται με βαρύτητα σε αντλιοστάσια.

Τα αντλιοστάσια στόχο έχουν να ανεβάσουν το υψόμετρο ή την πίεση των λυμάτων, έτσι ώστε αυτά να υπερνικήσουν τις υψομετρικές διαφορές και τις απώλειες λόγω τριβών μέχρι το επόμενο αντλιοστάσιο ή την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. 

περισσότερα ...