Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Επεξεργασία Στραγγιδίων

Στους χώρους απόθεσης απορριμάτων δημιουργούνται από τις διαδικασίες ζύμωσης και στις επικρατούσες συνθήκες συμπίεσης υγρά στραγγίσματα, που έχουν το χαρακτήρα βαρέων λυμάτων και χρήζουν συλλογής και επεξεργασίας, πριν μολύνουν το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η εταιρεία μας παρέχει σημαντικό κομμάτι του απαραίτητου εξοπλισμού για τη βιολογική επεξεργασία των στραγγιδίων απο ΧΥΤΑ

 

περισσότερα ...