Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ
Έδρα:
Φανερωμένης 9, 155 61 Χολαργός
Τηλ.: 210 6774 280, Fax: 210 6775 533
Email: sales@michos.gr

Αλληλογραφία:
Τ.Θ. 65514, 15451 Νέο Ψυχικό
Υποκατάστημα Ακαδημία Πλάτωνος
(Αποθήκη / Service)

Πάροδος Πολυκράτους 56 αρ. 7, 10442 Αθήνα
Τηλ.: 210 3456793, Fax: 210 3456793
Email: epsimopoulos@michos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 948 565, 6942 414 818, Fax: 2310 948 565
Email: salesn@michos.gr


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο:
Εταιρεία:
Διεύθυνση:
Είδος εταιρείας: Βιομηχανία
Τεχνική Εταιρία
Μελετητική Εταιρία
Κατασκ. Μηχανημάτων
Άλλο
Θέση στην εταιρεία:
E-mail
Τηλέφωνο:
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για πληροφορίες
Ιδιαίτερα θα επιθυμούσα: