Πισίνες-Spa

UV Απολύμανσης Αστικού Ποσίμου Νερού

Πιστοποιημένα συστήματα για κοινότητες, δήμους & μεγάλες πόλεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τύπος

Ονομαστική Παροχή

m3/h

Αριθμός

Λυχνιών

Στόμια

Ισχύς

W

Swift SC A01 7 1 1 1/2'' 90
Swift SC A02 12 2 DN80 180
Swift SC B03 30 3 DN100 450
Swift SC B04 40 4 DN100 600
Swift SC B06 60 6 DN150 900
Swift SC B08 100 8 DN150 1200
Swift SC D06 200 6 DN200 1500
Swift SC D12 400 12 DN300 3000
Swift SC C30 700 30 DN350 7500
Swift SC D30 1150 30 DN500 7500

 

 

Τύπος

Μέγιστη Παροχή

m3/h

Αριθμός

Λυχνιών

Στόμια

Ισχύς

kW

UVSwift 12 950 4 DN300 1,8-12
UVSwift 24

3950

8 DN600 5,7-75
UVSwift 30 6300 16 DN800 14-200