Πισίνες-Spa

UV Απολύμανσης Αστικού Ποσίμου Νερού

Πιστοποιημένα συστήματα για κοινότητες, δήμους & μεγάλες πόλεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UVSWIFTSC

 

Πιστοποιηµένα για απολύµανση πόσιµου νερού από τον ανεξάρτητο Γερμανικό φορέα DVGW

 

 

 

Αντιδραστήρας  UV  ιδιαίτερης σχεδίασης και κατασκευής


 • Από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L  στιλβωμένο ηλεκτρολυτικά (electropolished)

 • Δυνατότητα επιλογής του προσανατολισμού των φλαντζών

 • Σχεδίαση σε σχήμα ‘’L’’ με 40% περισσότερη αποδοτικότητα απο τα συστήματα σε σχήμα ‘’U’’

 • Βελτιστοποιημένη υδραυλική απόδοση

 • Ελάχιστη πτώση πίεσης.


 

 

 

 

Λυχνίες UV

 • Aμαλγάματος χαμηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
 • Yψηλός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης
 • Mεγάλη διάρκεια ζωής (12000 ώρες με απόδοση στο τέλος του χρόνου ζωής 98% της καινούργιας λυχνίας)
 • Πιστοποιημένη από τρίτο ανεξάρτητο φορέα

 

 

 

Αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων των λυχνιών

 

 

 

Προγραμματιζόμενος μικροεπεξεργαστής με πληκτρολόγιο αφής και ειδική οθόνη, ενσωματωμένο στο πίνακα ελέγχου
 • Ιδιαίτερα φιλικός για το χρήστη
 • Παρακολούθηση κατάστασης λυχνιών
 • Ηχητικό σήμα συναγερμού σε περίπτωση αστοχίας λυχνίας
 • Ένδειξη χρόνου λειτουργίας συστήματος και λυχνιών
 • Ηχητικό σήμα συναγερμού για αντικατάσταση λυχνιών μόλις συμπληρωθούν οι προκαθορισμένες ώρες λειτουργίας
 • Ανίχνευση θερμοκρασίας τοιχωμάτων του αντιδραστήρα
 • Ανίχνευση/Ένδειξη της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας UV σε microWatts/cm2
 • Ηχητικό σήμα συναγερμού σε περίπτωση χαμηλής έντασης UV
 • Μέτρηση εκκινήσεων του συστήματος
 • Απομακρυσμένη λειτουργία του συστήματος
 • Προγραμματιζόμενα ψηφιακά ή αναλογικά σήματα εισόδου/εξόδου
 • Προαιρετικά συγκεντρωτική παρακολούθηση της απόδοσης του UV, της κατάστασης λυχνιών, κατανάλωσης ισχύος μέσω ModBus πρωτοκόλλου, που επικοινωνεί με σύστημα SCADA