Πισίνες-Spa

UV Απολύμανσης Αστικού Ποσίμου Νερού

Πιστοποιημένα συστήματα για κοινότητες, δήμους & μεγάλες πόλεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα συστήματα αποτελούνται από ένα κλειστό ανοξείδωτο θάλαμο (αντιδραστήρα) στον οποίο μέσα βρίσκονται τοποθετημένες οι λυχνίες.

Το νερό εισέρχεται μέσα στον θάλαμο, δέχεται την κατάλληλη δόση ακτινοβολίας UV και εξέρχεται απολυμασμένο, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς.

 

 

 

Περιγραφή συστήματος UVSwiftSC

Τα κύρια μέρη του συστήματος είναι:

 • Αντιδραστήρας  UV  από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
 • Λυχνίες αμαλγάματος χαμηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
 • Χιτώνια προστασίας της λυχνίας από χαλαζία με μεγάλο συντελεστή διαπερατότητας UV
 • Αισθητήρας επιτήρησης της έντασης της ακτινοβολίας UV. Διασφαλίζει ότι μεταδίδεται η σωστή ένταση ακτινοβολίας και ότι αυτή δεν έχει μειωθεί από ρύπανση των χιτωνίων, από κακή ποιότητα νερού ή από γήρανση των λυχνιών
 • Αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων των λυχνιών
 • Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά των λυχνιών και μικροεπεξεργαστή ελέγχου
 • Προγραμματιζόμενος μικροεπεξεργαστής με πληκτρολόγιο αφής και ειδική οθόνη, ενσωματωμένο στο πίνακα ελέγχου
 
Περιγραφή συστήματος UVSwift
 

Τα κύρια μέρη του συστήματος είναι:

 • Αντιδραστήρας  UV  από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (UV Reactor)
 • Λυχνίες UV μέσης πίεσης (Medium Pressure UV Lamps)
 • Χιτώνια προστασίας της λυχνίας από χαλαζία με μεγάλο συντελεστή διαπερατότητας UV
 • Αισθητήρας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Intensity Sensor). Διασφαλίζει ότι μεταδίδεται η σωστή ένταση ακτινοβολίας και ότι αυτή δεν έχει μειωθεί από ρύπανση των χιτωνίων, από κακή ποιότητα νερού ή από γήρανση των λυχνιών
 • Αυτόματο χημικό και μηχανικό σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων των λυχνιών (ActiClean Sleeve Cleaning System)
 • Πίνακας με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά των λυχνιών (Electronic Ballast)
 • Πίνακας ελέγχου (Control Power Panel) με ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή με οθόνη αφής
 • Προαιρετικό σύστημα παρακολούθησης της διαπερατότητας UVT (OptiViewUVT Monitor)