Φίλτρανση/Διαχωρισμός

Οικιακά και Επαγγελματικά Φίλτρα Πόσιμου Νερού

Φίλτρα ποιότητας για κάθε οικιακή και επαγγελματική εφαρμογή

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί να χρησιμοποιήσω φίλτρα?

 • Για διαύγαση του νερού, αφαίρεση των αιωρουμένων στερεών μεγέθους έως και κάτω του 1μm (1/1000 του χιλιοστού του μέτρου).
 • Για βέλτιστο συνδυασμό αποτελέσματος/διάρκειας ζωής συνιστώνται φίλτρα στερεών 5μm.
 • Για διόρθωση γεύσης και οσμών με ενεργό άνθρακα
 • Για αφαίρεση χλωρίου με ενεργό άνθρακα
 • Για αφαίρεση τρισθενούς σιδήρου και σκουριάς
 • Για αφαίρεση κατά περίπτωση και άλλων μετάλλων με φίλτρα (μαγγανίου, μολύβδου, κλπ)

 

Συνιστάται η φίλτρανση και απολύμανση νερού στο σημείο χρήσης όταν η ύδρευση γίνεται από ελεγμένο δίκτυο αστικού νερού?

 • Ναί, συνιστάται τυπικά φίλτρο στερεών, φίλτρο ενεργού άνθρακα για την αφαίρεση χλωρίου/διόρθωση γεύσης-οσμών και συσκευή UV στο σημείο κατανάλωσης.
 • Κατά τον τρόπο αυτό παρέχεται προστασία από περιστασιακά κακή ποιότητα νερού από βλάβες του δικτύου, μειώνεται η δυσμενής παρουσία χλωρίου, βελτιώνεται η ποιότητα και διασφαλίζεται η τελική φυσική απολύμανση.

 

Τί συνιστάται στη περίπτωση μη ελεγμένων δικτύων νερού?

 • Τα ίδια τουλάχιστον μέτρα, όπως στην περίπτωση ελεγμένων δικτύων και χημική ανάλυση για να διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.

Ποιά είναι η σκοπιμότητα των ολοκληρωμένων συστημάτων πόσιμου νερού?

 • Αποτελούν συνδυασμό φίλτρων και συσκευής UV, συνδεδεμένων μεταξύ τους με τρόπο, ώστε η εγκατάσταση τους να είναι εύκολη και να μην απαιτεί πολύ χώρο.
 • Τα μικρότερα συστήματα για το σημείο κατανάλωσης είναι κατάλληλα για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο, έχουν φίλτρο στερεών, φίλτρο ενεργού άνθρακα και συσκευή UV και συνήθως συνοδεύονται από βρύση.
 • Τα μεγαλύτερα συστήματα για το σημείο εισόδου του σπιτιού τοποθετούνται πρίν από το κύκλωμα ζεστού νερού, έχουν δύο ευμεγέθη φίλτρα στερεών και δέν έχουν φίλτρο ενεργού άνθρακα, καθώς αυτό τοποθετείται τοπικά μόνο στα επιθυμητά σημεία κατανάλωσης.

 

Πότε είναι απαραίτητη η χρήση συσκευών αντίστροφης όσμωσης?

 • Όταν η προέλευση του νερού είναι αμφίβολη ή όταν αυτό περιέχει βαρέα μέταλλα.
 • Σε κάθε περίπτωση αυνιστάται η χρήση μικρής συσκευής UV μετά την αντίστροφη όσμωση
 • Η πιεστική αντλία πρίν την αντίστροφη όσμωση είναι απαραίτητη, όταν το δίκτυο τροφοδοσίας έχει πίεση κάτω των 2,5 ατμοσφαιρών ή όταν το νερό τροφοδοτεί την συσκευή με βαρύτητα από ύψος λιγότερο των 25m στήλης ύδατος.