Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ξήρανση, φίλτρανση υπό κενό
 • Extruders πλαστικών
 • Extruders ζυµαρικών
 • Κεραµοποιία, τουβλοποιία
 • Ανύψωση υδάτων σε αντλιοστάσια
 • Αναρρόφηση λυµάτων
 • Εµφιαλωτικές µηχανές
 • Κλειστικά κονσερβών
 • Πτηνοσφαγεία
 • Ραφιναρίες, βρώσιµα λάδια
 • Ύγρανση, αφύγρανση καπνού
 • Εµποτισµός, ξήρανση ξυλείας
 • Χαρτοποιία
 • Κλίβανοι αποστείρωσης
 • Τουαλέτες πλοίων
 • Εξατµιστές φρέσκου νερού σε πλοία