Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γιατί ονομάζονται οι αντλίες αυτές «υγρού δακτυλίου»?

Οι αντλίες αυτές διαθέτουν φτερωτή με ακτινικά πτερύγια, έκκεντρα τοποθετημένη μέσα στο περίβλημα. Τροφοδοτούνται με υγρό, που κατά την περιστροφή σχηματίζει έναν δακτύλιο ομόκεντρο με το περίβλημα. Το υγρό στεγανώνει τα διαμερίσματα συμπίεσης, λιπαίνει και παραλαμβάνει την θερμότητα συμπίεσης.

 


 

Τι υγρό  χρησιμοποιείται?

Κατά κανόνα χρησιμοποιείται νερό, τυπικά θερμοκρασίας 15°C, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή και οποιοδήποτε άλλο υγρό συμβατό με την εφαρμογή ή και ελαφρό ορυκτέλαιο.

 


 

Χρειάζεται ανανέωση το υγρό λειτουργίας?

Η αντλία στη έξοδό της εξάγει μείγμα αέρα και υγρού λειτουργίας. Εφόσον το υγρό διαχωριστεί στην έξοδο σε κατάλληλο διαχωριστήρα, ψυχθεί και επιστραφεί στην αντλία, θεωρητικά δεν χρειάζεται ανανέωση. Απαιτείται όμως μικρή συμπλήρωση των απωλειών. Αν δεν υπάρχει εναλλάκτης ψύξης,  απαιτείται ανάμειξη του ανακυκλωμένου υγρού με φρέσκο ψυχρό υγρό. Κατά την τελευταία περίπτωση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως 70% φρέσκου νερού λειτουργίας

 


 

Ποιά είναι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του υγρού δακτυλίου?

Η δυνατότητα αναρρόφησης ατμών, υγρών και νερού σε ικανές ποσότητες, η μικρή ευαισθησία σε ρύπους.

 


 

Τι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο κατά την λειτουργία?

Το φαινόμενο της σπηλαίωσης (βρασμός του υγρού λειτουργίας στη φάση κενού και συμπύκνωση με έντονα φαινόμενα σφυροκοπήματος των εσωτερικών μερών στη φάση συμπίεσης).

 


 

Πότε συμβαίνει σπηλαίωση?

Σε μεγάλο κενό, όταν προσεγγίζεται η πίεση βρασμού του υγρού λειτουργίας και σε μεγάλες θερμοκρασίες υγρού, οπότε αυξάνεται η τάση ατμών.

 


 

Πώς γινεται αντιληπτή η σπηλαίωση?

Από εντονο θόρυβο κροταλίσματος ή σφυροκοπήματος (κατά την έναρξη του το φαινόμενο θυμίζει τα «πειράκια» στο αυτοκίνητο).

 


 

Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της σπηλαίωσης?

Με την διατήρηση το δυνατόν χαμηλής θερμοκρασίας υγρού, τον περιορισμό του κενού και την πρόσδοση στην αναρρόφηση μικρής ποσότητας αέρα.

 


 

Ποια είναι η λειτουργία της βαλβίδας σπηλαίωσης VGB?

Σαν βοηθητικό μέτρο προστασίας από σπηλαίωση μπορούμε να εγκαταστήσουμε βαλβίδα προστασίας από σπηλαίωση VGB. Όταν η αντλία κενού λειτουργεί σε υψηλό κενό (απόλυτη πίεση μικρότερη των 100mbar), η βαλβίδα VGB επιτρέπει τη είσοδο μικρής ποσότητας αέρα για να «ανακουφίσει» την αντλία κενού.

 


 

Ποια είναι η λειτουργία της βαλβίδας VAD?

Mετά την στάση της αντλίας, η βαλβίδα αποστράγγισης VAD κατεβάζει  την στάθμη του υγρού μέσα στο κέλυφος στο ύψος περίπου του άξονα περιστροφής, έτσι ώστε η αντλία να μην πλημμυρίζει και να γίνεται ομαλά η επανεκκίνησή της χωρίς επιπλέον φορτίο λόγω υπερβολικά μεγάλης ποσότητας νερού στο θάλαμο της αντλίας.

 


 

Πότε είναι απαραίτητη η  βαλβίδα αντεπιστροφής VAC?

Η χρήση βαλβίδας αντεπιστροφής  συνιστάται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για να διατηρείται το κενό και να μην επιστρέφει το υγρό λειτουργίας στο δίκτυο κενού, όταν σταματήσει η αντλία κενού. Η βαλβίδα VAC έχει μεγάλη διατομή διέλευσης και ευμεγέθη σφαίρα, για  μικρή πτώση πίεσης, καλή στεγανότητα και ασφάλεια σε αναρρόφηση ατμού, νερού και ρύπων.

 


 

Πώς μπορώ να μειώσω την κατανάλωση νερού?

Το καταναλισκόμενο νερό μπορεί να μειωθεί με την χρήση διαχωριστήρα αέρα-νερού λειτουργίας στην έξοδο της αντλίας και κατόπιν με μερική επανακυκλοφορία του διαχωριζόμενου νερού στην είσοδο της αντλίας αφού αυτό αναμειχθεί με φρέσκο νερό. Η μείωση μπορεί να φθάσει και το 70%.

 


 

Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσω κλειστό σύστημα νερού λειτουργίας?

Ολική ανακυκλοφορία του νερού λειτουργίας πραγματοποιείται με τα συστήματα αντλιών κενού KRVS τα οποία διαθέτουν εναλλάκτη για την ψύξη του νερού λειτουργίας. Σε αυτή τη περίπτωση η εγκατάσταση είναι απαραίτητο να διαθέτει ανεξάρτητο ψυχόμενο κύκλωμα νερού ψύξης.

 


 

Ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντλιών με κλειστό σύστημα λαδιού?

Οι αντλίες αυτές  χρησιμοποιούν ελαφρό ορυκτέλαιο με αερόψυκτο ψυγείο σε θερμοκρασίες τάξης 70 C , δεν καταναλώνουν καθόλου νερό, επιτυγχάνουν πολύ καλύτερο τελικό κενό και παρουσιάζουν ελάχιστες φθορές, είναι όμως περισσότερο ευπαθείς στην αναρρόφηση υδρατμών και ρύπων και δεν μπορούν να αναρροφήσουν σοβαρή ποσότητα υγρών.