Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τύπος

Μέγιστη Παροχή

m³/h

Ισχύς

kW

Στόμια DN
RVS 3 40 1.5 1"
RVS 7 100 3 DN40
RVS 14 123 4 DN40
RVS 16 203 5.5 DN65
RVS 17 270 7.5 DN65

RVS 21

380 11 DN65
RVS 23 600 18.5 DN100
RVS 25 930 30 DN100
RVS 30 1275 37 DN125
RVS 40 1930 55 DN125
RVS 60 4000 132 DN200

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΕ ΛΑΔΙ:

 

Τύπος

     Μέγιστη     

Παροχή

m³/h

Ελάχιστη Απόλυτη

Πίεση αναρρόφησης

mbar

Ισχύς   kW
ORVS 3 50 12 1.5
ORVS 7 100 10 3
ORVS 14 130 10 4
ORVS 16 200 10 5.5
ORVS 17 280 10 7.5
ORVS 21 380 10 11
ORVS 23 540 10 15
ORVS 25 800 10 22