Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ RVS

CRVS

 • Mεγέθη RVS 23 έως RVS 60
 • Σε  βάση µε ηλεκτροκινητήρα
 • Με ελαστικό σύνδεσμο και προφυλακτήρα
 • Προαιρετικά με διαχωριστήρα αέρα-νερού λειτουργίας
 • LRVS
 • Mεγέθη RVS 23 έως RVS 60
 • Σε  βάση µε ηλεκτροκινητήρα
 • Με ιμαντοκίνηση και προφυλακτήρα
 • Προαιρετικά με διαχωριστήρα αέρα-νερού λειτουργίας
 •  

  KRVS 7-21
 • Mεγέθη RVS 7 έως RVS 21
 • Μερική ή ολική ανακυκλοφορία νερού λειτουργίας
 • Πάνω σε βάση/ διαχωριστήρα
 • Προαιρετικά με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας
 • KRVS 23-40
 • Mεγέθη αντλιών RVS 23 έως 60
 • Σε βάση με ελαστικό σύνδεσμο και προφυλακτήρα
 • Μερική ή ολική  ανακυκλοφορία νερού λειτουργίας
 • Με ξεχωριστό διαχωριστήρα
 • Προαιρετικά με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας